Bookmark and Share

Architecture-Rotating-Building-3

Loại hình kiến trúc theo chiều xoắn này được gọi là những công trình năng lượng mà bản thân công trình có khả năng sản sinh các nguồn năng lượng rất lớn. Những loại năng lượng đã được chuyển động theo trục quay của kiến trúc này, tua bin gió là nguồn năng lượng chính – mỗi tuabin có thể sản xuất 0,3 megawatt điện, so với 1-1,5 megawatt được tạo ra bởi một turbine dọc bình thường. Ở Dubai hàng năm có 4.000 giờ có gió và có thể di chuyển tuabin để cung cấp năng lượng trung bình hàng năm của một gia đình được ước tính là 24.000 kilowatt-giờ, mỗi tuabin có thể cung cấp năng lượng cho khoảng 50 gia đình. Loại hình kiến trúc theo chiều xoắn này cần có một tuabin lớn khổng lồ để cung cấp năng lượng cho tiêu thụ, Kiến trúc năng lượng của tòa nhà chỉ đơn giản là chèn loại tuabin này vào giữa các tầng, không gây ảnh hưởng và hoàn toàn không nhìn thấy được. Không cần cột hay khung kết cấu bê tông, thêm nữa chúng gần gũi với người sử dụng và dễ bào trì.

Architecture-Rotating-Building-2

Architecture-Rotating-Building-4

Architecture-Rotating-Building-5

Architecture-Rotating-Building-6

Architecture-Rotating-Building-7

Architecture-Rotating-Building-8

Architecture-Rotating-Building-9

Architecture-Rotating-Building-11

Architecture-Rotating-Building-12

Architecture-Rotating-Building-13

Architecture-Rotating-Building

About these ads